Fotogalerie

Vápenka v Grygově (foto O. Kučera 2019)
Podzimní pohled na komín grygovské vápenky
Pohled ze západní strany
Propadlá severní část střechy a podlah
Pohled pod střechu vápenky

Likvidace náletových dřevin v severní části objektu vápenky (foto březen 2020)
Severní část objektu po likvidaci náletových dřevin a po odklizení zřícených stavebních konstrukcí (foto září 2020)
Zřícená severní část střechy a nosných konstrukcí (foto duben 2020)
Zřícená severní část objektu – krovy a stropy (foto duben 2020)
Zřícená a zasypaná severní část objektu vápenky (foto duben 2020)
Vyklízení objektu vápenky od zřícených stavebních konstrukcí (foto duben 2020)
Pohled na severní část objektu po odklizení zřícených stavebních konstrukcí (foto září 2020)

Pohled na severní stranu (foto únor 2021)