Vápenka

Vápenka se nachází jihovýchodně od zastavěné části obce Grygov v návaznosti na významný krajinný fenomén vápencových lomů. Ojedinělý ostrůvek výstupu devonského vápence byl až do vyčerpání zásob vápence na počátku 70. let minulého století významnou lokalitou, kde se již od počátku 16. století těžil vápenec k pálení vápna. Jedním ze svědků grygovské vápenické tradice je především budova vápenky s kruhovou pecí a komínem, nemnohé zbytky kolejnic úzkorozchodné dráhy a postupně zarůstající příp. jinak zaniklé lomy.

Stávající budova vápenky s kruhovou pecí dle plánů berlínského stavitele Eduarda Hoffmana byla dokončena v 70. letech 19. století v místech původní šachtové vápenky z konce 18. století. Budova vápenky měla 16 komor a byla vybavena úzkorozchodnou drážkou, která umožnila racionální přísun vápence. Koleje ve vápence vedly v oválu kolem pece, odkud se odváželo vápno. V patře nad pecí byl rovněž ovál, odkud se z vozíku vysypávalo uhlí.

Na přelomu století probíhala modernizace tohoto vápenického provozu, jelikož těžba neustále stoupala. Vrchol grygovského vápenictví byl ve 40. letech 20. století.

Vápenická činnost byla v Grygově ukončena na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy byl areál vápenky přeměněn na centrální sklad zemědělského stavebního podniku, který tu fungoval až do roku 1995. Následně objekt vápenky chátral bez zájmu majitelů či veřejnosti.

I přes svůj současný zchátralý stav se v objektu vápenky nachází jediná celistvě zachovaná kruhová pec v Olomouckém kraji, která je památkou místního až regionálního významu a historicky i architektonicky hodnotnou stavbou. V současnosti je objekt vápenky bez využití a z bezpečnostních důvodů je veřejnosti nepřístupný.