Aktuality

V roce 2019 proběhlo geodetické zaměření objektu vápenky, které bude sloužit jako podklad pro následný stavební průzkum a navazující projektové práce. Děkujeme obci Grygov za finanční podporu, bez níž by zaměření nemohlo být realizováno a také děkujeme Ing. Hovorkovi za kvalitní provedení zaměření.

Rovněž proběhlo několik úklidových brigád vnitřních prostor vápenky, na které chceme navázat i v roce 2020. Děkujeme všem dobrovolníkům za účast a aktivní pomoc, kterou nadále vřele vítáme.

Aktuálně hledáme dobrovolníky, podobně smýšlející občany a subjekty, investory, sponzory a dárce, které oslovuje počínání spolku a chtějí spolek jakkoliv podpořit.

Také hledáme pamětníky a další občany, kteří pamatují fungování vápenky a těžbu v přilehlých lomech a jsou ochotni s námi sdílet své příběhy a příp. také fotodokumentaci.

Na transparentní účet 2801647911/2010 je možné přispět jakoukoliv částkou, která bude využita na fungování činnosti spolku a k naplňování jeho cílů. Předem děkujeme!